בונים את החורבה-שחזור, שמירה או בניה חדשה

בונים את החורבה-שחזור, שמירה או בניה חדשה