תכנונו מחדש ובנייתו של בית-כנסת חורבת רבי יהודה חסיד

תכנונו מחדש ובנייתו של בית-כנסת חורבת רבי יהודה חסיד