מדידה של קיר המזרח תוך ציון השרידים על פי תקופותיהם. על פי סקר של רשות העתיקות

מדידה של קיר המזרח תוך ציון השרידים על פי תקופותיהם. על פי סקר של רשות העתיקות

מדידה של קיר המזרח תוך ציון השרידים על פי תקופותיהם.
על פי סקר של רשות העתיקות

.

הרשמה לעדכונים