תרשים שערך מ. רוזין לקיר פנימי של בית הכנסת תוך ציון מידותיו

תרשים שערך מ. רוזין לקיר פנימי של בית הכנסת תוך ציון מידותיו

תרשים שערך מ. רוזין לקיר פנימי של בית הכנסת תוך ציון מידותיו

.

הרשמה לעדכונים