ה. על גבי הגליל האליפטי ניתן לבנות כיפה אליפסואידית. האומנם זה היה מבנה הכיפה?

ה. על גבי הגליל האליפטי ניתן לבנות כיפה אליפסואידית. האומנם זה היה מבנה הכיפה?

.

הרשמה לעדכונים