החורבה תכנית התוף, המרפסת הפנימית והגג שמעל עזרת הנשים

.

הרשמה לעדכונים