החורבה

שרידי קיר המזרח. במרכזו גומחה שהיתה בגב ההיכל ממנה הסתעף כלפי צפון חדרון זעיר ששימש כנראה לגניזה

שרידי קיר המזרח. במרכזו גומחה שהיתה בגב ההיכל ממנה הסתעף כלפי צפון חדרון זעיר
ששימש כנראה לגניזה

.

הרשמה לעדכונים