החורבה חזית מזרחית

מבט לעבר חזיתו המזרחית של בית הכנסת.
הצילום מראה את הבניינים שהיו צמודים לחזית זו, מקום בו נמצאת היום הכיכר המרכזית של הרובע היהודי.

.

הרשמה לעדכונים