ד. קודקודי הקשתות המתקבלות מהחיתוך, מקושרים באליפסה הזהה לאליפסה החסומה ומעליהם "מורם" גליל אליפטי

ד. קודקודי הקשתות המתקבלות מהחיתוך, מקושרים באליפסה הזהה לאליפסה החסומה ומעליהם "מורם" גליל אליפטי

ד. קודקודי הקשתות המתקבלות מהחיתוך, מקושרים באליפסה הזהה לאליפסה החסומה ומעליהם "מורם" גליל אליפטי

.

הרשמה לעדכונים