ג. הכיפה האליפסואידית נחתכת במישורים אנכיים לצלעות המלבן

ג. הכיפה האליפסואידית נחתכת במישורים אנכיים לצלעות המלבן

ג. הכיפה האליפסואידית נחתכת במישורים אנכיים לצלעות המלבן

.

הרשמה לעדכונים