הלקוח
Notre Dame of Jerusalem Center
סטאטוס
בתכנון
אדריכל
נ.מלצר י.אפריל אדריכלים

על מנת לענות על צרכי התיירות בירושלים בכלל ועל הביקוש העולה לאירוח במלון נוטרדם מציעה התכנית אגף חדש.
הבנין המוצע נמצא מצפון לבנין ההיסטורי של נוטרדם עם דופן לצד רחוב שבטי ישראל והוא הולך ומתדרג מטה כלפי מזרח.

נוטרדאם מלצר אפריל אדריכלים

דילוג לתוכן