תוכנית מתאר לשכונה חדשה בצור הדסה

הלקוח
משרד השיכון
סטאטוס
בתכנון
אדריכל
נ. מלצר י. אפריל אדריכלים

 

תוכנית מתאר מפורטת לשכונה
חדשה ג' בצור הדסה

תיאור כללי

תוכנית מתאר לשכונה חדשה בצור הדסה. שכונה ג' – צפון. תכנון + ניהול צוות יועצים. שטח התכנית כ-700 דונם. כ-1500 יח"ד, שצ"פים ושטחים למבני ציבור. כולל תכנית בינוי ופיתוח בקנ"ם 1:500. השכונה תוכננה תוך שימת דגש מיוחד על שימור הטבע הסובב כמו מעיין עין מסלע הסמוך והגנה על שכבת החוואר בעת בניית השכונה. התוכנית כוללת הסדרת תשתיות לצור הדסה כולה (העתקת קו מתח עליון, תחנת סניקה וכו')

 

 

 

דילוג לתוכן