גבעת שאול – תב"ע


גבעת שאול – תב"ע

תיאור כללי

תכנון תב"ע למתחם בן כ-75 דונם. גבעת שאול, ירושלים. כ- 530 יח"ד חדשות + שטח תעסוקה ומסחר ומבני ציבור.
מטרת התוכנית הינה להרחיב את שכונת גבעת שאול בבניה רוויה תוך מתן מענה להסדרת הכניסה לירושלים מגינות סחרוב באמצעות גשר.
הוספה מאסיבית של שטחי ציבור פתוחים ובנויים ויצירת "שער יציאה" נופי להולכי רגל מתוך השכונה אל יער ירושלים.
הסבת רחובות קיימים לשצ"פים ויצירת רשת תנועה חלופית משופרת. למתחם זה הוגשו בעבר מס' תוכניות אחרות שלא אושרו.
משרדנו הצליח להגיע לחלופה מוסכמת הנותנת מענה מורכב לסוגיות התכנוניות.

 

לחצו למעבר לתמונה הבאה

דילוג לתוכן