בניין קוטג'ים, בית הכרם ירושלים

שטח
800 מ"ר
הלקוח
פרטי
סטאטוס
הושלם 1987

נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים בניין קוטגים בית הכרם ירושלים (5)

בניין קוטג'ים בשכונת בית הכרם, ירושלים

תיאור כללי

פרויקט זה ניזום ע"י 4 זוגות אשר חפצו לחיות יחדיו. חלוקת המגרש המיועד היוותה אתגר בשל מימדיו הצרים של המגרש ותנאי הטופוגרפיה המדרוניים.

תכנון הבניין התמודד עם מגבלות המגרש ע"י חלוקתו לגזרות משולשות בעלי קודקוד משותף קטום ותוך שימוש בחניות תת קרקעיות ומחסנים למיצוי הפוטנציאל שבתנאי הטופוגרפיה הקשים. מיקומו במגרש של הבניין הרדיאלי יצר חצר כניסה מרכזית לבתים בחזית הבניין הצרה.

נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים בניין קוטגים בית הכרם ירושלים (3)

נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים בניין קוטגים בית הכרם ירושלים (4)

דילוג לתוכן