בנייני מגורים, רוממה ירושלים

סטאטוס
הושלם
שנה
2010
אדריכל
נ.מלצר ג.איגרא א.כהן אדריכלים, אדריכל אחראי יצחק אפריל

נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים מגורים רוממה ירושלים (2)

תיאור כללי

תכנית בנין עיר למגורים. התכנית משתרעת על שטח של כ-4929 מ"ר, וכוללת 2 מבני מגורים אשר בתוכם מוקצה שטח לצורכי ציבור, ותוספת מבוקרת של שטחי בניה למבנה אשר הוגדר לשימור. בתכנית 49 יח"ד.

למבנים חזית הפונה לבאים מהכניסה לעיר והושקעה מחשבה ליצירת הפרדה עיצובית בין קומות המסד לקומות העליונות להפחתת תחושת תמירות הבניין.

דילוג לתוכן