"מתחם גני ילדים בבית חנינה-לילדים עם צרכים מיוחדים"

הלקוח
מוריה
סטאטוס
בתכנון
אדריכל
נ. מלצר י. אפריל אדריכלים

מתחם גני ילדים בבית חנינא

תיאור כללי

מתחם בן 6 גני ילדים שיקומיים לילדים עם אוטיזם ושימושים נלווים.
התכנון נותן מענה לצרכים הייחודים של הפדגוגיה השיקומית.
המבנה משתלב בטופוגרפיה המשופעת באתר.

 

דילוג לתוכן