בית הספר סולם

שטח
3500 מ"ר
הלקוח
משכ"ל
סטאטוס
בתכנון
אדריכל
נ. מלצר י. אפריל אדריכלים

בית הספר סולם

תיאור כללי

בית ספר וגני ילדים לבנות עם צרכים מיוחדים.
המבנה בטופוגרפיה תלולה. בית הספר תוכנן סביב פטיו ועם מערכת חצרות מדורגות
המאפשרות יציאה ישירה מכל קומה. גני הילדים תוכננו תוך שימוש בגגות כחצרות

 

דילוג לתוכן