הרחבת משכן הכנסת

שטח
48,000 מ"ר
הלקוח
כנסת ישראל
סטאטוס
הושלם
שנה
2008
אדריכל
נחום מלצר, במסגרת שותפות נ.מלצר ג.איגרא אדריכלים פנים: ליאורה וינוגרד ותמר כרמי

נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים - הרחבת הכנסת סקיצה איזומטרית
סקיצה איזומטרית

הרחבת בניין משכן הכנסת

תיאור כללי

הכנת תכנית בניין הערים (הן כללית ורעיונית) גובשה בהנחיית ועדת ההיגוי מטעם הכנסת. העבודה בוצעה בשיטת D.B.O.T (מכרז לתכנון ביצוע ואחזקה) ע"י חברת "שפיר" הזוכה במכרז לפרויקט זה.

היקף הבניה הכללי כ-48,000 מ"ר אשר כללו את מרכיבי הפרוגרמה הבאים: לשכות לחברי כנסת ופונקציות תומכות לפעילות הכנסת, בניין ועדות ,מערך כניסה חדש, חניון תת קרקעי תחת רחבת הכנסת הקיימת ,בניין אנרגיה וכן מערך דרכים ופיתוח בשטח מתחם הכנסת המורחב. האגף החדש נבנה במדרון המזרחי של מתחם הכנסת כמבנה מדורג באופן שאינו מסתיר את המבנה המוכר וההיסטורי של היכל הכנסת.

תוספת הבנייה במתחם הכנסת -מאמר באתר הכנסת – מתוך "אדריכלות ישראלית"
לחצו למעבר לתמונה הבאה
 

 

לחצו למעבר לתמונה הבאה

דילוג לתוכן