מרכז טכנולוגיות עתירות מדע, ירושלים

שטח
64,000 מ"ר
הלקוח
הרשות לפיתוח ירושלים, האוניברסיטה העברית.
אדריכל
נחום מלצר במסגרת שותפות נ. מלצר ג.איגרא אדריכלים

נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים תחרות גן טכנולוגי גבעת רם (3)

מרכז טכנולוגיות עתירות מדע, ירושלים

תיאור כללי

מכלול מבנים מתוכנן במדרון המערבי של קמפוס האוניברסיטה העברית בגבעת רם. המבנים ישמשו משכן לחממות טכנולוגיות ויכללו את כל השירותים המסייעים להם. הבינוי כולל 4 מבנים הקשורים זה לזה ואמורים להיבנות בשלבים.

דילוג לתוכן