שימור ותכנון מגורים, מסחר ומוסד ציבורי


מתחם בתי ויטנברג

שטח
כ-12,000 מ"ר
הלקוח
הקדש בתי ויטנברג
סטאטוס
תבע מאושרת, בתכנון לביצוע
שנה
בעבודה
אדריכל
נ.מלצר י.אפריל אדריכלים

 

מתחם בתי ויטנברג – שימור ותכנון מגורים, מסחר ומוסד ציבורי

תיאור כללי

התכנית המוצעת משתרעת על שטח של כ-5258 מ"ר במתחם בתי ויטנברג בשכונת מאה שערים.

שלב א' (1991) – בשיתוף אדריכל מירון פוליאקין – יעדה 4 מתוך 6 המבנים ההיסטורים להריסה.

שלב ב' (2014) – מלצר אפריל אדריכלים – לאור השינוי במדיניות עיריית ירושלים בעניין הבניה בעיר ההיסטורית והגדלת נפחי הבניה, התוכנית מציעה לשמר את המבנים ההיסטוריים ולבנות על-גביהם תוספת של 3-4 קומות. כמו כן התוכנית מציעה לשמר את החצר ההיסטורית התחומה בינות בירושלים. הרחבת דרך, והוסיפה בניה במתחם ע"ג 2 המבנים ההיסטורים שנועדו לשימור למבנים, לשמר ולהוסיף בנייה ע"ג מבנה הציבור וכן להוסיף שטחי מסחר.

דילוג לתוכן