תכנית מתאר – רובע הפרחים, קרית גת

הלקוח
משרד הבינוי והשיכון
סטאטוס
הושלם
שנה
2011
אדריכל
נחום מלצר במסגרת שותפות נ. מלצר ג.איגרא אדריכלים

נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים רובע הפרחים קרית גת (4)

כ-800 יחידות דיור ושטחי מסחר

נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים רובע הפרחים קרית גת (3)

נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים רובע הפרחים קרית גת (5)

נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים רובע הפרחים קרית גת (1)

דילוג לתוכן