רחבת הכותל המערבי

הלקוח
החברה לפיתוח מזרח ירושלים
סטאטוס
הושלם
אדריכל
נחום מלצר במסגרת שותפות נ. מלצר ג.איגרא אדריכלים

נחום מלצר יצחק אפריל אדריכלים רחבת הכותל המערבי ירושלים (2)

רחבת הכותל המערבי

תכנון אכסדראות הכותל

דילוג לתוכן