מגורים


3 בנייני מגורים ברח' נזר דוד, ירושלים

סטאטוס
בתכנון
שנה
2016

הכנת תכנית בניין עיר ותכנון לביצוע ל 3 מבני מגורים.

דילוג לתוכן