התכנית מבוססת על תכנית מי/873 (ומהווה שינוי לתכנית זו) ויוצרת מסגרת תכנונית לכ 1500 יח"ד.

עיקרי השינויים:

  1. תוספת שטחים פתוחים וחיבורם למערכת ירוקה ציבורית הנותנת מענה לצורך בשטחים פתוחים במגוון ובגודל הדרושים לשכונה, עם מערכת קשרים ביניהם.
  2. ערכי נוף- שימור ערכים נופיים, אקולוגיים וארכיאולוגיים ואיזון במפגש בין הפתוח לפיתוח.
  3. שינוי בצורה גודל ותפרוסת מגרשים למבני ציבור.
  4. תכנון רחוב מסחרי / עירוני בין שטח התכנית למרכז האזרחי מדרום.
  5. הגדלת שטחי התכנית צפונה.
  6. תכנון מגוון טיפוסי בינוי שיתאימו לסיטואציות נופיות ושכונתיות משתנות ויפנו לקהל יעד מגוון.
  7. בדיקת התכנות לכל מגרש תוך עדכון תקן החנייה, ותיקון הגבולות בהתאמה.
  8. הסדרת העתקת קו מתח עליון.