MAARCS אדריכלים (לשעבר מלצר -אפריל אדריכלים) הינו מהמשרדים המנוסים ובעלי המוניטין בירושלים. המשרד מתמחה בהכנת תכניות מתאר\אב שכונתיות ותכניות בינוי ערים, תכנון בנייני ציבור, מגורים רווים ותכנון נוף.