היקף הבניה הכללי כ-48,000 מ"ר אשר כללו את מרכיבי הפרוגרמה הבאים: לשכות לחברי כנסת ופונקציות תומכות לפעילות הכנסת, בניין ועדות ,מערך כניסה חדש, חניון תת קרקעי תחת רחבת הכנסת הקיימת ,בניין אנרגיה וכן מערך דרכים ופיתוח בשטח מתחם הכנסת המורחב. האגף החדש נבנה במדרון המזרחי של מתחם הכנסת כמבנה מדורג באופן שאינו מסתיר את המבנה המוכר וההיסטורי של היכל הכנסת.
צוות: לא זמין

הרחבת בניין משכן הכנסת

הלקוח

כנסת ישראל

סטאטוס

הושלם

שנה

2008

תיאור

הכנת תכנית בניין הערים (הן כללית ורעיונית) גובשה בהנחיית ועדת ההיגוי מטעם הכנסת. העבודה בוצעה בשיטת D.B.O.T (מכרז לתכנון ביצוע ואחזקה) ע"י חברת "שפיר" הזוכה במכרז לפרויקט זה.