צוות: פאריה משולם, מעין טוקי-כרמל

מזכרת בתיה – אזור תעסוקה

הלקוח

מועצה מקומית מזכרת בתיה

סטאטוס

בביצוע

שנה

לא זמין

תיאור

תכנון נופי לאיזור תעסוקה הצמוד לתחנת הרכבת החדשה במזכרת בתיה. העבודה כללה תכנון סטטוטורי בקנה מידה 1:500 לפיתוח לתכנית המתאר למתחם והכנת תדריך בינוי\הוראות מרחביות. בנוסף נעשה תכנון פיתוח מפורט לחלק מהמתחם.