צוות: מעין טוקי-כרמל

ברוש – אזור תעשייה – בית שמש

הלקוח

ניהול פרויקט שלם

סטאטוס

בתכנון

שנה

לא זמין

תיאור

תכנון פיתוח המרחב הציבורי לאיזור תעשייה ברוש בית שמש.