צוות: אנה סמירנוב

תוכנית מתאר מפורטת לישוב גיזו – מטה יהודה

הלקוח

מועצה מקומית מטה יהודה

סטאטוס

בתכנון

שנה

לא זמין

תיאור

תוכנית מתאר לישוב גיזו במטה יהודה.