צוות: רועי שמיר

הרחבת שכונת גבעת שאול – צפון

הלקוח

אלי שלוסברג

סטאטוס

הושלם

שנה

2019

תיאור

תכנון תב"ע למתחם בן כ-75 דונם. בצפון שכונת גבעת שאול, ירושלים. כ- 530 יח"ד חדשות + שטח תעסוקה ומסחר ובנייני ציבור. מטרת התוכנית הינה להרחיב את שכונת גבעת שאול בבניה רוויה תוך מתן מענה להסדרת הכניסה לירושלים מגינות סחרוב באמצעות גשר. הוספה מאסיבית של שטחי ציבור פתוחים ובנויים ויצירת "שער יציאה" נופי להולכי רגל מתוך השכונה אל יער ירושלים. הסבת רחובות קיימים לשצ"פים ויצירת רשת תנועה חלופית משופרת. למתחם זה הוגשו בעבר מס' תוכניות אחרות שלא אושרו. משרדנו הצליח להגיע לחלופה מוסכמת הנותנת מענה מורכב לסוגיות התכנוניות באשור.