צוות: מתי אלשטיין, תמר איתן

בית ספר תלמוד תורה ו 6 גנ"י ברחוב המור

הלקוח

עיריית ירושלים

סטאטוס

בתכנון

שנה

לא זמין

תיאור

תב"ע ובינוי לבית ספר תלמוד תורה כולל 6 כיתות גנ"י ברחוב המור בשכונת גילה בירושלים. המבנה ממוקם במגרש קטן עם טופוגרפיה משופעת מאוד, ותוכנן כך שמאפשרת כניסה ומשני צדדיו ומעבר נגיש ונפרד. דרך הבניין- כך שבפועל המבנה מגשר על הפרשי המפלסים בין השכונה לרחוב המור ומאפשר גישה נוחה לתושבים לכל השימושים. בשל המגרש הקטן נוצלו הגגות במלואם לחצרות.