צוות: מיכאל גניס, רועי שמיר

בית ספר בבית חנינא

הלקוח

מוריה

סטאטוס

בביצוע

שנה

2023

תיאור

בית ספר שיקומי לילדים עם אוטיזם. התכנון נותן מענה לצרכים היחודים של הפדגוגיה השיקומית. במתחם שולבה בריכה שיקומית בקומת הקרקע. המבנה תוכנן בטופוגרפיה תלולה.