צוות: מיכאל גניס, רועי שמיר

מתחם גני ילדים בבית חנינא

הלקוח

מוריה

סטאטוס

בביצוע

שנה

2023

תיאור

מבנה המכיל 10 כיתות גני ילדים שיקומים לילדים עם אוטיזם. התכנון נותן מענה לצרכים היחודים של הפדגוגיה השיקומית. המבנה תוכנן בטופוגרפיה תלולה.