צוות: מרסל בן שושן, מיכאל גניס

מרכז יום לבוגרים, איל"ן

הלקוח

איל"ן

סטאטוס

הושלם

שנה

2022

תיאור

מרכז יום שיקומי לבוגרים עם מוגבלויות פיזיות. הבניין ממוקם בצמוד לבית חולים אלי"ן ברחוב גואטמלה, קיריית יובל, ירושלים. במסגרת התכנון הוסדרה הכניסה למתחם 2 המוסדות ותוכנן חניון תת"ק משותף.