צוות: מתי אלשטיין

בי"ס ״ארץ המוריה״ בחומת שמואל

הלקוח

מוריה

סטאטוס

בתכנון

שנה

לא זמין

תיאור

בית ספר יסודי בן 8 כיתות, בטופוגרפיה תלולה ומגרש קטן. המבנה מצטרף למתחם מבני חינוך בצמוד למבנה קיים (שתוכנן גם במשרדנו). המתחם תוכנן כך שיוכל לתפקד בעתיד כקמפוס עם אפשרות לבניה עתידית ויגשר על הפרשי הטופוגרפיה.