צוות: פאריה משולם

מדרחוב סולומון – נחלת השבעה

הלקוח

חברת עדן

סטאטוס

הושלם

שנה

2020

תיאור

שיקום רחוב סולומון (בנחלת שבעה בירושלים) הכולל: הסדרה והוספה של תשתיות (קו חשמל ראשי תת קרקעי) , וחידוש ריצופים, ריהוט רחוב ושתילה. בפרויקט ניתן מענה מיוחד לשילוב צימחיה בסביבה צפופה ורווית תשתיות תת קרקעיות. הפרויקט בוצע תוך קיום שיתוף ציבור עם הסוחרים והתושבים ברחוב, ותוך ניסיון למזער את הפגיעה בשיגרת היום.