צוות: מעין מעין טוקי-כרמל

אגף חדש למלון נוטרדאם, ירושלים

הלקוח

נוטרדאם

סטאטוס

הושלם

שנה

2021

תיאור

תב"ע מפורטת לתכנון אגף חדש למלון "נוטרדם" בירושלים. מתחם נוטרדם הקיים הינו קמפוס בן כ14 דונם המכיל מלון (מונומנט לשימור) ומרכז קהילה לאוכלוסיית עולי רגל ותושבי העיר בני הקהילה הקטולית. המרכז ממוקם מצפון לחומת העיר העתיקה בירושלים. התוכנית מציעה שינוי יעוד הקרקע ובניית מבנה חדש למלונאות בן כ 10,000 מ"ר, המתחלקים ל 145 יחידות אירוח, מסחר ושטחים נלווים. התכנון משלב מבנה לשימור במבנה החדש ומחייה את החצר האחורית של המתחם ומייצר חזית פעילה לרחוב.