צוות: מעין טוקי-כרמל

הרכבת 29

הלקוח

שאול כהן

סטאטוס

בתכנון

שנה

לא זמין

תיאור

תוספת יחידות דיור למגרש המכיל בניין מגורים לשימור בגבול שכונות המושבה הגרמנית ובקעה בירושלים. מרבית הבינוי החדש רוכזה באגף אחורי שאינו נצפה מן הרחוב תוך שימור המופע של הבניין ההיסטורי כלפי המרחב הציבורי. הבניין ההיסטורי נשמר תוך השמשה ושיקום של קומת המרתף למגורים ותוספת קומה וחלל גג רעפים. על מנת לאפשר בינוי באגף אחורי הבינוי קודם המסגרת מסלול תמ"א 38/1.