צוות: מעין טוקי-כרמל

רמת שלמה – פיתוח

הלקוח

קבוצת יזמים-עבור עיריית ירושלים

סטאטוס

בתכנון

שנה

לא זמין

תיאור

הרחבה לשכונת רמת שלמה בירושלים. הפרויקט כלל תכנון פיתוח מרחב ציבורי כולל שצ"פים פרוגרמה לשטחים פתוחים ותכנון מפורט של איזורי השהיית מי נגר.