צוות: דניאל פרוינד

מלונית שיקומית וכולל חב"ד ברחוב רש"י

הלקוח

מנדי בלוי

סטאטוס

הושלם

שנה

2021

תיאור

מוסד "הוסטל" וכולל חב"ד לבוגרים עם נכות פיזית קשה. מגרש עם בניין לשימור ברח' רש"י ירושלים. הפרויקט כלל שיפוץ ושימור המבנה ההיסטורי ותוספות בניה באגף אחורי. התוספות בוצעו בבניה קלה תוך הקפדה על פרטי אבן מסורתיים.