צוות: לא זמין

טיילת חומות ירושלים

הלקוח

הרל"י

סטאטוס

הושלם

שנה

2020

תיאור

טיילת החומות – חידוש הכשרת כל חומות העיר העתיקה לטיילת למבקרים.