צוות: רוני הרטוויג, קרן דוידי, שמואל בנישו

מתחם מגורים ברחוב תובל

הלקוח

תנובות הארץ- קריית הרבנים

סטאטוס

בתכנון

שנה

לא זמין

תיאור

תב"ע ובינוי ל 3 בנייני מגורים, 116 דירות בשכונת רוממה בירושלים. הפרויקט משלב שימושים ציבוריים בקומות הקרקע (גנ"י ורווחה) וגן ציבורי, ומיועד לאוכלוסייה דתית\חרדית.