צוות: רועי שמיר, הילה קרמר

רמות – טרומן הירוקה

הלקוח

מימושים

סטאטוס

בתכנון

שנה

2020

תיאור

תב"ע ותכנון לביצוע של מתחם בן 12 דונם בשכונת רמות, ירושלים. תוכננו 3 מגדלי מגורים מדורגים בשטח עילי כולל של כ22,000 מ"ר, שטחים ציבוריים, דרך ושטחים למבנה ציבר (גנ"י ובית-כנסת)