צוות: מרסל בן שושן

בתי ויטנברג

הלקוח

מאיר לוין

סטאטוס

בתכנון

שנה

לא זמין

תיאור

התוכנית מסדירה את השלב הראשון בהתחדשות המתחם ההיסטורי – חצר "הקדש" בתי ויטנברג במאה שערים בירושלים. במסגרת הפרויקט תוכנן מתחם מגורים ומבני ציבור אינטנסיבי הממשיך את יעודו ההיסטורי של ה"הקדש" כדיור בהישג יד למשפחות הקהילה. העבודה על הפרויקט כללה תב"ע ל- 95 יח"ד, היתר בנייה ותכנון למכרז התואמים לתב"ע. משרדנו סיים את טיפול בתכנית עם ההחלטה להמשיך ולצופף את המתחם.