צוות: מתי אלשטיין, תמר איתן

7 גני ילדים ורטיקלים ברחוב המור

הלקוח

עיריית ירושלים

סטאטוס

בתכנון

שנה

לא זמין

תיאור

7 כיתות גני ילדים בבניין בן 4 קומות,במגרש משופע בן כדונם בסמיכות לרחוב המור בירושלים. התכנון מתחשב בהפרשי הטופוגרפיה ופותח את חצרות הגנים התחתונות לנוף. בקומות העליונות נעשה שימוש בחצרות גג\מרפסות.