צוות: דורית פילניק, רועי שמיר

תוכנית מתאר לשכונה ג' בצור הדסה

הלקוח

משרד השיכון

סטאטוס

הושלם

שנה

2022

תיאור

שתי תוכניות מתאר לשכונה חדשה בצור הדסה. שכונה ג' – צפון ודרום. תכנון + ניהול צוות יועצים. שטח התכנית כ-700 דונם. כ-1500 יח"ד, שצ"פים ושטחים לבנייני ציבור. כולל תכנית בינוי ופיתוח בקנ"ם 1:500. השכונה תוכננה תוך שימת דגש מיוחד על שימור ערכי הטבע הסובב כדוגמאת מעיין עין מסלע הסמוך והגנה על שכבת החוואר החיונית לשימור נביעת המעינות באזור. התוכנית כוללת הסדרת תשתיות לצור הדסה כולה (העתקת קו מתח עליון, תחנת סניקה וכו'). התוכנית נעשתה בשיתוף פעולה צמוד עם צוות מהנדסת המועצה האזורית מטה יהודה וניציגי התושבים.